• Tiger
  • Macaw
  • Panda
     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
   
  เปิดรับสมัครทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน วท.บ.สาขาวัสดุศาสตร์ และกศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สำหรับปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 16 กค. 2555 ถึงวันที่ 10 สค. 2555 และ จะสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2555
  สรุปโครงการ jew season 18
 
 
สรุปโครงการbangkok gems sept54-feb55
  ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "รุ้จัก AEC เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลง"
โดย คุณธานัฐ  ภัทรภาคร์ ในวันศุกร์ที่ 20 และ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 19-403
     
     
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป