• Tiger
  • Macaw
  • Panda
     

  งานวิจัย      :        บทคัดย่อปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2553

   1. การทดสอบเพื่อแยกเพชรและอัญมณีเลียนแบบเพชร ด้วยปากกาเคมี

   2. การปรับปรับคุณภาพโอปอล

   3. การปรับปรุงคุณภาพทองเหลืองที่ใช้แล้วโดยกระบวนการหล่อ

   4. การผลิตแก้วคริสตัลสีแดง โดยอนุภาคทองคำ ด้วยปฏิกิริยารีดักชัน

   5. การผลิตบ้านสุนัขจากวัสดุคอมโพสิตพอลิเอทิลีนและกากมะพร้าว

   6. การผลิตศาลพระภูมิไม้พลาสติกจากวัสดุผสมพอลิเอทิลีนและขี้เลื่อย

   7. การพัฒนาเทคนิคสำหรับเปลี่ยนอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ

   8. การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพไข่มุกด้วยการเคลือบผิว

   9. การศึกษากระบวนการขึ้นรูปยางพาราเพื่อเป็นเครื่องประดับ

  10. การศึกษากระบวนการขึ้นรูปโลหะโฟมอะลูมิเนียมจากกระป๋องน้ำอัดลม

  11. การศึกษาการลงยาสีร้อนด้วยวัสดุแก้วรีไซเคิล

  12. การศึกษาความแตกต่างของกระบวนการชุบขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าโดยใช้ต้นแบบ wax และโลหะจุดหลอมเหลวต่ำเป็นแกนกลาง

  13. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าแกลบมาประยุกต์ใช้ในวัสดุคอมโพสิตเพื่อผลิตเป็นฝ้าเพดานี

  14. การศึกษาผลกระทบของสารเติมแต่งต่อขนาดและรูปทรงของผงโลหะเงินที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี

  15. การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการหล่อโลหะสองสีแบบขี้ผึ้งหายของโลหะทองแดงและเงิน

  16. การศึกษาอิทธิพลของซิลิกาเจลต่อโฟมทองเหลือง

  17. การสร้างโฟมอะลูมิเนียมจากกระป๋องน้ำอัดลม

  18. ลักษณะทางอัญมณีและองค์ประกอบทางเคมีของไข่มุกเลี้ยงน้ำเค็มอะโคย่า สีขาว สีเทา และสีชมพู

  19. สื่อวีดิทัศน์เรื่องรูปแบบและกระบวนการผลิตเครื่องประดับทองของไทย